หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 01:51:23

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานเปิดงานการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ร่วมกับทีมผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet 

6.pdf