หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 01:49:06

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet


1.pdf