หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-12-03 11:25:37

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุมตึกนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

19.pdf