หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-12-03 11:19:07

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ณ ห้องประชุมตึกนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

18.pdf