หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-12-02 19:38:59

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2564 ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

17.pdf