หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > งานบวงสรวงและกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
งานบวงสรวงและกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-12-02 19:30:20

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมงานบวงสรวงและกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านพระมหาราชครูพิิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานพิธี ภายในงานมีการวางพานพุ่มถวายสักการะ โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนศฺิษย์เก่าและนักศึกษา ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และอาคารสายสุทธานภดล


3.pdf