หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การศึกษาด้านโลจิสติกส์
การหารือ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การศึกษาด้านโลจิสติกส์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 09:47:50

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หารือ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การศึกษาด้านโลจิสติกส์ของแต่ละสถาบันการศึกษาร่วมกับกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ Transport Journal ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf