หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุม หัวข้อ รูปแบบการฝึกงานของนักศึกษา และการเป็นแอดมินเพจร้านค้าของผู้ประกอบการ บนแพลตฟอร์ม LAZADA
การประชุม หัวข้อ รูปแบบการฝึกงานของนักศึกษา และการเป็นแอดมินเพจร้านค้าของผู้ประกอบการ บนแพลตฟอร์ม LAZADA

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:55:18

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุม หัวข้อ รูปแบบการฝึกงานของนักศึกษา และการเป็นแอดมินเพจร้านค้าของผู้ประกอบการ บนแพลตฟอร์ม LAZADA ร่วมกับ อาจารย์ ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ อัญชลี หิรัญแพทย์ อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf