หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุม เรื่อง แนวทางการรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
การประชุม เรื่อง แนวทางการรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:19:19

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ร่วมกับคณาจารยและเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ผ่านระบบออนไลน์ google meet


Binder1 06.08.64.pdf