หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
การประชุมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:30:49

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ google meet 

Binder19.pdf