หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:22:07

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ และอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมกับตัวแทนนักศึกษา (นายสิทธิชัย อบอุ่น นายกสโมสรนักศึกษา) ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วัดพุทธธรรมรังษี จังหวัดนครปฐม

Binder17.pdf