หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงแนวทางการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมชี้แจงแนวทางการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:18:11

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder16.pdf