หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ Covid - 19
การประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ Covid - 19

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:15:32

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ Covid - 19 ร่วมกับทีมผู้บริหารวิทยาลัย และคณาจารย์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet


Binder12.pdf