หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:05:30

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2564 ร่วมกับทีมผู้บริหารวิทยาลัย ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder11.pdf