หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมแนวทางการจัดการเรียนสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/64
การประชุมแนวทางการจัดการเรียนสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/64

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:04:14

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดการเรียนสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/64 ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google MeetBinder9.pdf