หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมบุคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมบุคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:02:43

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมบุคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder8.pdf