หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:01:23

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder7.pdf