หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 02:45:00

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 รศ.ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย นำโดย คุณคณิน หมื่นศรี นายกสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย คุณขวัญชัย สายทอง อุปนายกสมาคมฯ โดยเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย (ECA) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5