หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และเรียนเชิญเข้ารับการเสนอชื่อการพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประจำปี 2564
การหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และเรียนเชิญเข้ารับการเสนอชื่อการพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 02:35:10

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วย ดร.สุเมธ เขียวงามดี(ประธานผู้บริหารระดับสูง บริษัท ฮุนได เมอร์ช้าน มารีน (ไทยแลนด์) จำกัด) ผู้ทรงคุณวุฒิการประสานงาน และทีมผู้บริหารวิทยาลัย เข้าพบคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และเรียนเชิญเข้ารับการเสนอชื่อการพระราชทานรปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร WHA ชั้น 25 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Binder1.pdf