หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางไกล
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางไกล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 02:26:44

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางไกล ร่วมกับทีมคณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) รูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet


Binder1.pdf