หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ BS Express
การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ BS Express

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 02:19:41

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ BS Express (Work Integrated Learning : WIL) โดยมีทีมผู้บริหารวิทยาลัยฯ และดร.ชุมพล สายเชื้อ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หจก. บี.เอส. ขนส่ง และอดีตนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณบดี ตึก 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


Binder1.pdf