หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:50:44

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2564 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ Binder1_compressed (4).pdf