หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2564
กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-05-11 08:04:48

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 ในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2564 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำโดย คุณวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจฯ และทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุม Community Room Starbucks ชั้น G อาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Binder1.pdf