หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทีมผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตนครปฐม
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทีมผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:45:38

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทีมผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตนครปฐม โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาเขตนครปฐม


222_compressed (1).pdf