หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบของขวัญ และร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบของขวัญ และร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:41:04

ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เข้ามอบของขวัญ และร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 

S__28803499.pdf