หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบของขวัญ และร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบของขวัญ และร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:37:41

ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เข้ามอบของขวัญ และร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

S__28745995.pdf