หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:33:50

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4


Binder1.pdf