หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมประชุมกับสมาคมตัวแทนออกของอิเล็คทรอนิคส์ไทย นำโดย คุณขวัญชัย สายทอง นายกสมาคมฯ
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมประชุมกับสมาคมตัวแทนออกของอิเล็คทรอนิคส์ไทย นำโดย คุณขวัญชัย สายทอง นายกสมาคมฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-08 00:35:15

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมประชุมกับสมาคมตัวแทนออกของอิเล็คทรอนิคส์ไทย นำโดย คุณขวัญชัย สายทอง นายกสมาคมฯ และอาจารย์แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ร่วมหารือในการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในการสร้างความเป็นมืออาชีพของนักศึกษา แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ณ ห้องประชุมคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


Binder2.pdf