หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า อ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า อ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 16:15:07

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า  อ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน