หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นประธาน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับวิทยาลัย 2563
อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นประธาน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับวิทยาลัย 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-08 00:26:44

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นประธาน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับวิทยาลัย 2563  ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

246.pdf