หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเขน เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเขน เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-08 00:21:49

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเขน เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยโลติกส์ฯ วิทยาเขตนครปฐม

Binder1.pdf