หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ตัวแทน บริษัท อินโนวา จำกัด เข้าพบ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทีมผู้บริหาร เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี VR สำหรับการเรียนการสอนเสมือนจริง
ตัวแทน บริษัท อินโนวา จำกัด เข้าพบ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทีมผู้บริหาร เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี VR สำหรับการเรียนการสอนเสมือนจริง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-08 00:19:19

ตัวแทน บริษัท อินโนวา จำกัด เข้าพบ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทีมผู้บริหาร เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี VR สำหรับการเรียนการสอนเสมือนจริง ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


Binder1_compressed (4).pdf