หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-08 00:10:23

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

test.pdf