หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-03-08 00:06:10

 ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยทางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ที่ได้รับตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม


242.pdf