หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > คุณทศพล เอื้อมงคลานนท์ ตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
คุณทศพล เอื้อมงคลานนท์ ตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-09 16:22:13

คุณทศพล เอื้อมงคลานนท์ ตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด  เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา