หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยงบรายได้
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยงบรายได้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-09 16:11:03

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ