หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > คุณณัฐวุฒิ์ ธรรมพุทธิรัตน์ ตัวแทน บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จำกัด และ คุณธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ ตัวแทนบริษัท เด็กเนิร์ดดอทคอม จำกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
คุณณัฐวุฒิ์ ธรรมพุทธิรัตน์ ตัวแทน บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จำกัด และ คุณธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ ตัวแทนบริษัท เด็กเนิร์ดดอทคอม จำกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-09 16:06:12

วันที่ 8 มกราคม 2564 คุณณัฐวุฒิ์ ธรรมพุทธิรัตน์ ตัวแทน บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จำกัด และ คุณธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ ตัวแทนบริษัท เด็กเนิร์ดดอทคอม จำกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา