หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-09 15:38:44

วันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 3/2563 และ 1/2564

ร่วมกับคณะผู้บริหาร และศูนย์การศึกษา ในรูปแบบ VDO Conference ณ อาคาร 1 ชั้น 1

วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ วิทยาเขตนครปฐม