หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > คณาจารย์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
คณาจารย์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-07 10:31:17

คณาจารย์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา