หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-09 15:27:13

วันที่ 4 มกราคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ วิทยาเขตนครปฐม