หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมพิธีบวงสรวง อัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมพิธีบวงสรวง อัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 14:54:12

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมพิธีบวงสรวง อัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ประดิษฐาน ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

6.jpg