หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมขบวน พิธีอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ประดิษฐาน ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมขบวน พิธีอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ประดิษฐาน ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 14:53:15

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เข้าร่วมขบวน พิธีอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ประดิษฐาน ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม

4.jpg