หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > อ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แสดงความยินกับนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขัน BASKETBALL TOURNAMENT SSRU 3X3
อ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แสดงความยินกับนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขัน BASKETBALL TOURNAMENT SSRU 3X3

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 14:52:19

อ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แสดงความยินกับนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขัน BASKETBALL TOURNAMENT SSRU 3X3 ชิงถ้วยเกียรติยศ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย.2563 ณ สนามกีฬา ชั้น 4 ศูนย์ สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4.jpg