หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > อาจารย์ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
อาจารย์ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 14:50:13

อาจารย์ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ อาคาร 2 ชั้น 2

6.jpg