หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 14:47:51

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

4.jpg