หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > จากการแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(บลส.รุ่น 1) โดย อ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
จากการแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(บลส.รุ่น 1) โดย อ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-08 16:15:38

จากการแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(บลส.รุ่น 1) โดย อ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ ซึ่งมีสื่อหนังสือพิมพ์ร่วมสังเกตุการณ์ และเสนอข่าวในทิศทางเดียวกันว่า “นักวิชาการ ชี้โลจิสติกส์ไทยพร้อมก้าวสู่ฮับภูมิภาค”

3.jpg