หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ณ อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ณ อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-08 16:13:34

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ณ อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

4.jpg