หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ศูนย์ปฏิบัติกา
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ศูนย์ปฏิบัติกา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-08 16:12:50

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการขนส่ง(GPS) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

Binder5.pdf