หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-08 16:10:55

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนจบ หลังยุคโควิด พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” โดยได้รับเกียรติจากคุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ วิทยากรจาก บริษัท ท็อปกัน จำกัด ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตานครปฐม

Binder5.pdf