หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมศพนายเฉลิมพล เบญจกาญจน์ อดีตนายอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี บิดานางสาวรุ้งอัมพร เบญจกาญจน์ นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมศพนายเฉลิมพล เบญจกาญจน์ อดีตนายอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี บิดานางสาวรุ้งอัมพร เบญจกาญจน์ นักวิชาการศึกษา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-08 16:10:12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมศพนายเฉลิมพล เบญจกาญจน์ อดีตนายอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี บิดานางสาวรุ้งอัมพร เบญจกาญจน์ นักวิชาการศึกษา ณ ศาลา 4 วัดมูลจินดาราม (วัดคลองห้า) อำเภอธัญบุรี จังหวัดประทุมธานี ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพด้วย ทางวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจ มา ณ โอกาสนี้

Binder2.pdf